Stichting Trafik Stichting Trafik

Stichting Trafik is een initiatief van de RKS en de Stichting Nederland-Turkije en heeft een sterke band met  Rotterdamse kunstinstellingen. Het bestuur is samengesteld uit directeuren van kunstinstellingen die in programmatische of personele zin een band hebben met Turkije.

Trafik situeert zich in een Rotterdamse context, die niet al te strikt behoeft te worden geïnterpreteerd. Trafik is enerzijds uniek gepositioneerd om een structurele invulling te geven aan culturele samenwerking tussen Rotterdam en Istanbul.

De stichting is geen fonds maar een netwerkorganisatie die als intermediair wil dienen tussen kunstenaars, organisaties, fondsen en andere relevante partijen uit beide steden/landen. Trafik is  een kleine stichting met ambitieuze doelstellingen. Diverse spelers uit de wereld van kunst en cultuur werken erin samen teneinde de voorwaarden te scheppen voor duurzame culturele relaties met Turkije.

Stichting Trafik richt zich in eerste instantie op culturele instellingen en individuele kunstenaars die vanuit een kunstinhoudelijke motivatie, hun programma of netwerk willen verrijken met (hedendaagse) kunst(enaars) uit Turkije of Nederlandse kunst daar willen promoten. Instellingen die (incidenteel of structureel) willen samenwerken met Turkse kunstenaars en/of instanties zich willen presenteren in Turkije. Daarnaast staat Trafik open voor culturele opiniemakers (niet noodzakelijk uitsluitend de avant garde) en kunststudenten.

 
Stichting Trafik Stichting Trafik Contactpagina Uitgevoerde projecten Activiteiten Doelstelling Homepage Waarom Istanbul / Turkije? Deze site is tot stand gekomen m.b.v. DHB Bank